สัมมนา 17-10-57

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนนาเผยแพร่
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

บรรยายพิเศษหัวข้อ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรับตัวรับวิกฤติพลังงาน” 
โดย คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ 
บริษัทแพนเอเชีย อุตสาหกรรม จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้อง ธาราทอง ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 
นายธีระ เมตตามนุษย์ วิศวกรโครงการ 
โทรศัพท์ 08-1473-5585 /0-53304346-7

01

IMG_6412IMG_6358

 

IMG_6388

IMG_6356

 

IMG_6319

 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดงาน  Northern  Food  Valley   2014

งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

โดยได้รับเกียรติจาก นายนาวิน   สินธุสะอาด   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นางวัชรา  จีรประภาพงศ์   ประธานการจัดงาน  Northern  Food  Valley  2014

นางศิริพร ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

และนายศักดิ์ชัย   เหลืองสถิตกุล  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ร่วมแถลงข่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน  2557

 

 

 

Welcome Reception Card

 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่

(โรงพยาบาล ทันตแพทย์นวดแผนไทย ไทยล้านนาสปา สมุนไพรและอาหารเสริม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

กำหนดจะจัดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 (The 7th Chiang Mai International Health Conference 2014)

ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

(โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตามลาดับก่อน–หลัง

(First Come First Serve) โดยแจ้งความจำนงการเข้าร่วมการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทางอีเมล info@c-mice.com

หรือโทรสาร 0-5389-5255 ภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 หรือ เมื่อครบจานวนผู้เข้าร่วมประชุม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายจัดประชุม บจก.เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า โทรศัพท์ 0-5322-4140-1

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม – เจ้าของ-กรรมการผู้จัดการ-ผู้จัดการ

Tentative Program Health Conference 2014 – Thai

Reply Form -Thai

10394855_725831287466432_4007286874866908340_n

เตรียมพบกับงานแสดงสินค้า

ด้านอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 
“Northern Food Valley 2014″

26-28 กันยายน 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ 

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต

 

 

พลังงาน ฉ 4

 

วารสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้ “โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม”
ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม ปี  2557
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

5

 

4

 

คุณศิริพร  ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่        

เข้าร่วมสัมมนา Family Business Insight 2014 # 2

 ”ใคร คือผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว” ณ ห้องนันทา 1-2

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม  2557

IMG_4672

 

IMG_4650

 

IMG_4654

 

คุณศิริพร  ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่       

 เข้าร่วมพิธีเปิดงานรักคุณเท่าฟ้า เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ

 การดำเนินธุรกิจ 54  ปี  ณ  ลานฮอลส์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

 วันศุกร์ที่  25  กรกฎาคม   2557

สไลด์ประชาสัมพันธ์ใน bot web jpg

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ในหัวข้อ “มองอนาคตเศรษฐกิจและการเงินไทย”

ในวันศุกร์ที่  18  กรกฎาคม  2557      เวลา  12.30 – 16.30 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์  ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

 

kk

 

ด้วยบริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด ได้กำหนดจัดงาน ”ขอนแก่น เอกซโป  KHONKAEN  EXPO  2014″

ขี้นระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม  2557  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งาน ”ขอนแก่น เอกซโป 2014″ ประกอบด้วยบูธในอาคารติดเครื่องปรับอากาศ 173 บูธ บูธภายใต้อาคารไม่ปรับอากาศ

187 บูธ รวม 360 บูธ ประเภทสินค้า อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์

เครื่องสำอางและอุปกรณ์เสริมความงาน อาหาแปรรูป เครื่องดื่ม Factory Outlet ทุกประเภทสินค้าจากทั่วประเทศ

หากท่านใดสนใจจองบูธ สามารถติดต่อได้ที่ คุณศิริรัตน์  โทร. 089-2619600 แฟกซ์. 053-275079

คุณสมพร 081-8818472   คุณรัศมี  081-2878844

001

IMG_3725

IMG_3693

IMG_3739

คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมี คุณนาวิน   สินธุสะอาด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่  4 กรกฎาคม 2557