สไลด์ประชาสัมพันธ์ใน bot web jpg

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ในหัวข้อ “มองอนาคตเศรษฐกิจและการเงินไทย”

ในวันศุกร์ที่  18  กรกฎาคม  2557      เวลา  12.30 – 16.30 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์  ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

 

kk

 

ด้วยบริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด ได้กำหนดจัดงาน ”ขอนแก่น เอกซโป  KHONKAEN  EXPO  2014″

ขี้นระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม  2557  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งาน ”ขอนแก่น เอกซโป 2014″ ประกอบด้วยบูธในอาคารติดเครื่องปรับอากาศ 173 บูธ บูธภายใต้อาคารไม่ปรับอากาศ

187 บูธ รวม 360 บูธ ประเภทสินค้า อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์

เครื่องสำอางและอุปกรณ์เสริมความงาน อาหาแปรรูป เครื่องดื่ม Factory Outlet ทุกประเภทสินค้าจากทั่วประเทศ

หากท่านใดสนใจจองบูธ สามารถติดต่อได้ที่ คุณศิริรัตน์  โทร. 089-2619600 แฟกซ์. 053-275079

คุณสมพร 081-8818472   คุณรัศมี  081-2878844

001

IMG_3725

IMG_3693

IMG_3739

คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมี คุณนาวิน   สินธุสะอาด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่  4 กรกฎาคม 2557

วารสาร มิ.ย 57

 

วารสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน ปี 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Newsletter-June

 

 

 

 

 

food

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในอุตสาหกรรม

ด้านอาหารและการเกษตรในภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ

การแข่งขันในการก้าวเข้าสู่ AEC ”

ในวันพฤหัสบดีที่  10  กรกฏาคม  2557   เวลา 08.30 – 15.30  น.

ณ  ห้องเชียงดาว  โรงแรมเซ็นทารา  ดวงตะวัน   จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

คุณปัทมา   สุขวัฑฒโก

โทร. 053-304346-7  089-7009970

แฟกซ์. 053-246353

E-mail: ftichiangmai@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

 กำหนดการ IT

แบบตอบรับ IT

 

test 3 หม้อไอน้ำ ณ 6-06-57

 

ขอเชิญชวนสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่  และใกล้เคียง

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ” จังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 22 – 27  กันยายน  2557   ณ ห้องปารีส   โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ 053-304346-7  โทรสาร 053-246353

หรือ E-mail: ftichiangmai@gmail.com

  ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการหม้อไอน้ำ 57

ใบสมัครผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ 57

e-newsletter may

 

ประชาสัมพันธ์ วารสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Newsletter-May

S__1818651

 

S__1818645

 

S__1818648

 

คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
และคุณสราวุฒิ สินสำเนา รองเลขาธิการสภาฯ 
เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการสัมมนาสัญจร
ส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ จัดโดย
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

test 2 หม้อไอน้ำ

 

สภาอุุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  จะจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ

หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (อบรมภาคทฤษฎีและดูงานภาคสนาม)

 พร้อมสอบเพื่อรับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรม  ในวันที่ 22-27 กันยายน 2557

ณ จังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญชวนสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

และใกล้เคียงสมัครเข้ารับการอบรม  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ 053-304346-7 (รับจำนวนจำกัด)

no image  00

 

บริษัท ไทย ลาฮู กาแฟและชา จำกัด 

กาแฟ และชา ชาสมุนไพร

613   ม.5   ถ.ต้นหนุน  ต.เวียง   อ.ฝาง

จ.เชียงใหม่   50110

Tel.  081-0339273   Fax.  053-451070

Email : supachokcoffee@gmail.com