E 1

 

ประชาสัมพันธ์ วารสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2557 
ดาวน์โหลดเอกสาร

01

02

03

04

คุณศิริพร ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

และคณะกรรมการสภาฯ  เข้าร่วมพิธีเปิดงานผ้าฝ้าย 

“ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใยใส่สีธรรมชาติ” ครั้งที่ 16 

ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

IMG_1688

คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
และคณะกรรมการสภาฯ ร่วมต้อนรับMrs. Doris Voorbraak 
ท่านทูตพาณิชย์ จากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ 
ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส เยี่ยมชมสำนักงาน และหารือ
ด้านโครงการ Northern Thailand Food Valley
ณ สำนักงาน Command Center Food Valley 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

00

 

คุณศิริพร   ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

และคณะกรรมการสภาฯ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายเฉา  เสี่ยวเหลียง

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และภริยา

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  เชียงใหม่

 เมื่อวันพุธที่  12  มีนาคม   2557

no image  00

ห้างหุ้นส่วน หลุย อีพี  จำกัด  

นำเข้าสารเคมี เพื่อการเกษตร
และอุตสาหกรรม

210/6 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000

Tel.  081-9850190   Fax.  053-277979

E-mail: luice_hip@hotmail.com

no image  00

บริษัท ออลเดย์สแน็ค จำกัด 

ขนมข้าวซอยตัด 

1/3 ม.7 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130

Tel.  053-446939   Fax.  053-446939#808

Email : alldaysnack@gmail.com

no image  00

บริษัท  กรีนฟาร์ม  จำกัด

ผลิตภัณฑ์ขิงผง ขิงแปรรูป

231 ม.2 ถ.หางดง-สะเมิง ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel.  053-125418, 081-3869531

 Fax.  053-125418,  125318

E-mail: greenfarm231@hotmail.com

no image  00

บริษัท  ไทย ฟง  รับเบอร์  จำกัด

ลำไยอบแห้ง

152  ม.5 ต.เหมืองจี้  อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

Tel.  086-1173988, 053-976962-3

Fax. 053-976960 

E-mail: twfiredragon@hotmail.com

no image  00

บริษัท  ร่มโพธิ์ทอง 888 โปรดักส์ กรุ๊ป  จำกัด

จำหน่าย พืชผลทางการเกษตร

888 ม.22 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย 57180

Tel. 086-9995538  Fax. 053-950497

E-mail: mister.pk.888@gmail.com

www.ce7plus.com