10394855_725831287466432_4007286874866908340_n

เตรียมพบกับงานแสดงสินค้า

ด้านอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 
“Northern Food Valley 2014″

26-28 กันยายน 2557 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ 

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต

 

 

พลังงาน ฉ 4

 

วารสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ภายใต้ “โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม”
ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม ปี  2557
ดาวน์โหลดเอกสาร

 

5

 

4

 

คุณศิริพร  ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่        

เข้าร่วมสัมมนา Family Business Insight 2014 # 2

 ”ใคร คือผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว” ณ ห้องนันทา 1-2

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม  2557

IMG_4672

 

IMG_4650

 

IMG_4654

 

คุณศิริพร  ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่       

 เข้าร่วมพิธีเปิดงานรักคุณเท่าฟ้า เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ

 การดำเนินธุรกิจ 54  ปี  ณ  ลานฮอลส์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

 วันศุกร์ที่  25  กรกฎาคม   2557

สไลด์ประชาสัมพันธ์ใน bot web jpg

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 ในหัวข้อ “มองอนาคตเศรษฐกิจและการเงินไทย”

ในวันศุกร์ที่  18  กรกฎาคม  2557      เวลา  12.30 – 16.30 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์  ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

 

kk

 

ด้วยบริษัท สยามเอ็กซิบิชั่น จำกัด ได้กำหนดจัดงาน ”ขอนแก่น เอกซโป  KHONKAEN  EXPO  2014″

ขี้นระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม  2557  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งาน ”ขอนแก่น เอกซโป 2014″ ประกอบด้วยบูธในอาคารติดเครื่องปรับอากาศ 173 บูธ บูธภายใต้อาคารไม่ปรับอากาศ

187 บูธ รวม 360 บูธ ประเภทสินค้า อาทิ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์

เครื่องสำอางและอุปกรณ์เสริมความงาน อาหาแปรรูป เครื่องดื่ม Factory Outlet ทุกประเภทสินค้าจากทั่วประเทศ

หากท่านใดสนใจจองบูธ สามารถติดต่อได้ที่ คุณศิริรัตน์  โทร. 089-2619600 แฟกซ์. 053-275079

คุณสมพร 081-8818472   คุณรัศมี  081-2878844

001

IMG_3725

IMG_3693

IMG_3739

คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมี คุณนาวิน   สินธุสะอาด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่  4 กรกฎาคม 2557

วารสาร มิ.ย 57

 

วารสารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน ปี 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

E-Newsletter-June

 

 

 

 

 

food

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในอุตสาหกรรม

ด้านอาหารและการเกษตรในภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ

การแข่งขันในการก้าวเข้าสู่ AEC ”

ในวันพฤหัสบดีที่  10  กรกฏาคม  2557   เวลา 08.30 – 15.30  น.

ณ  ห้องเชียงดาว  โรงแรมเซ็นทารา  ดวงตะวัน   จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

คุณปัทมา   สุขวัฑฒโก

โทร. 053-304346-7  089-7009970

แฟกซ์. 053-246353

E-mail: ftichiangmai@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

 กำหนดการ IT

แบบตอบรับ IT

 

test 3 หม้อไอน้ำ ณ 6-06-57

 

ขอเชิญชวนสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่  และใกล้เคียง

สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ” จังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 22 – 27  กันยายน  2557   ณ ห้องปารีส   โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทรศัพท์ 053-304346-7  โทรสาร 053-246353

หรือ E-mail: ftichiangmai@gmail.com

  ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการหม้อไอน้ำ 57

ใบสมัครผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ 57