ขอเชิญร่วมอบรม “รวยด้วย ebay”

banner final

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ 
จัดอบรม “รวยด้วย ebay” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 
ณ ห้องอบรมหิรัญญิการ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล 
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน SMEs ในการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาเอง รับเพียง 60 คนเท่านั้น 

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) 
รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ค่ะ
 http://chiangmai.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=187&filename=index1

Leave a Reply