บริษัท สตรีมเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท สตรีมเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลิตอุปกรณ์กีฬา  เหยื่อตกปลาเทียม เพื่อการส่งออก

ที่อยู่ 9 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000

Tel: 053-308578

Fax: 053-308150

E-mail: suthai@loxinfo.co.th

Leave a Reply