บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด

logo vpf

บริษัท วี แอนด์ พี   เฟร็ชฟูดส์ จำกัด

ชำแหละเนื้อสุกร

29 ม.6   ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel: 053-422612, 053-380089, 053-380632 Fax: 053-422612

    E-mail: vpf@chmai.loxrinfo.co.th   www.vpf.co.th

Leave a Reply